Mudansha Syllabus

Ik Kyu - 1st Kyu Syllabus

Ni Kyu - 2nd Kyu Syllabus

San Kyu - 3rd Kyu Syllabus

Yon Kyu - 4th Kyu Syllabus

Go Kyu - 5th Kyu Syllabus

Roku Kyu - 6th Kyu Syllabus

Nana Kyu - 7th Kyu Syllabus

Hachi Kyu - 8th Kyu Syllabus